محصولات تهران استون نماینده رسمی پرشین استونیت در تهران !!!

17 طرح شیت استونیت

 طرح شیت های هات استمپ استونیت

استونیت طرح مرمریت مشکی کد 90526

کد 90526

استونیت

کد 90530

استونیت طرح مرمریت کرم کد 2814

کد 2814

استونیت طرح کلکته کد

کد 2801

استونیت طرح مرمریت سلطنتی کد 90525

کد 90525

استونیت طرح اونیکس کد 2805

کد 1-2805

استونیت

کد a-126

استونیت

کد 2805

استونیت

کد 90533

16 نوع ابزار استونیت هرکدام در 16 طرح

ابزار میانه T

ابزار میانه T

ابزار بوردر

ابزار بوردر

ابزار زاویه داخلی

ابزار زاویه داخلی

ابزار حاشیه

ابزار حاشیه

ابزار نبشی بیرونی

ابزار نبشی بیرونی

ابزار نبشی ثابت

ابزار قرنیز ۹ سانتی

ابزار قرنیز 9 سانتی

ابزار قرنیز 17.5 سانتی

ابزار قرنیز 18 سانتی

ابزار ستون

ابزار ستون

ابزار زاویه بیرونی

ابزار زاویه بیرونی

ابزار چهارچوب 10 سانتی

ابزار چهارچوب 10 سانتی

ابزار فریم 3 سانتی

ابزار فریم 3 سانتی

ابزار نبشی داخلی

ابزار نبشی داخلی

ابزار قرنیز 12 سانتی

ابزار قرنیز 12 سانتی

ابزار اختلاف سطح

ابزار اختلاف سطح

ابزار تاج گلویی روکشدار

ابزار تاج گلویی

ابزار چهارچوب 16 سانتی

ابزار چهارچوب 16 سانتی

ابزار فریم 5 سانتی

ابزار فریم 5 سانتی

ابزار اسکوتی

ابزار اسکوتی

ابزار قرنیز ۷ سانتی

ابزار قرنیز 7 سانتی

کد طرح های پارکت دنیز

پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز
پارکت لمینت دنیز